Na czym polega kredyt konsumencki.

Na czym polega kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki jest rodzajem kredytu, który kredytodawca udziela konsumentowi, zajmującemu się prowadzeniem działalności gospodarczej. Cele kredytu konsumenckiego, nie mogą być związane z działalnością zawodową odbiorcy usługi i powinny mieć charakter prywatny. W państwie polskim, tego rodzaju kredyty regulują przepisy ustawy…

Read More