Ekonomia państw zachodu po 1944

Jeszcze podczas drugiej wojny światowej – w roku 1944 przywódcy 44 państw alianckich podczas tzw konferencji…