Czym zajmuje się ekonoma pozytywna?

Czym zajmuje się ekonoma pozytywna?

Co to jest ekonomia pozytywna?

Ekonomia pozytywna jest jedną z dziedzin ekonomii zajmująca się przede wszystkim opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywistych zjawisk ekonomicznych. Ekonomiści specjalizujący się w niej, szukają wniosków, by móc udzielić odpowiedzi na pytanie jak ekonomia działa. Nie są zainteresowani tym, by znaleźć rozwiązania w jaki sposób powinna działać, by gospodarka się rozwijała. Zastanówmy się jakie są jej charakterystyczne cechy?

  • Opisywanie rzeczywistości
  • Obiektywizm
  • Stwierdzenia pozytywne
  • Wykorzystywanie narzędzi naukowych
  • Analiza przyczynowo-skutkowa

Obiektywna rzeczywistość

Ta dziedzina ekonomii koncentruje się głównie na badaniu faktów i opisywaniu tego, co rzeczywiście ma miejsce w świecie. Największy nacisk kładzie na to, jak funkcjonują gospodarki oraz jakie są trendy i zależności pomiędzy badanymi czynnikami ekonomicznymi. Stara się dążyć do pełnego obiektywizmu, opartego wyłącznie na dowodach naukowych. Unika wartościowania i opiniowania, a swoje wnioski opiera tylko na dostępnych danych.

Pozytywizm

Ekonomia pozytywna, jak sama nazwa wskazuje, stara się skupić wyłącznie na formułowaniu pozytywnych stwierdzeń w oparciu o metody naukowe. Opisuje w ten sposób faktyczne związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między różnymi czynnikami ekonomicznymi. W ten sposób odpowiada na pytanie “jak jest”, a nie “jak być powinno”.

Tylko nauka

Ta dziedzina ekonomii używa jedynie narzędzi naukowych, takich jak matematyka, statystyka, modele czy teorie ekonomiczne, aby badać zjawiska ekonomiczne i formułować hipotezy na ich temat. Jeśli czegoś nie da się zbadać przy pomocy takich narzędzi, to nie jest to w spektrum zainteresowań ekonomii pozytywnej.

Przyczyny i skutki

Ostatnią, choć równie ważną cechą charakterystyczną dla ekonomii pozytywnej jest analiza przyczynowo-skutkowa. Badając zależność między różnymi czynnikami występującymi w gospodarce, stara się znaleźć odpowiedź na pytanie skąd biorą się pewne zdarzenia i jakie są ich skutki. Identyfikuje przyczyny powstawania zjawisk ekonomicznych i analizuje ich wpływ na aktualną i przyszłą sytuację gospodarczą.

A co z wnioskami?

Jak już zdążyliśmy zauważyć, ekonomia pozytywna zajmuje się głównie wyjaśnianiem i opisywaniem zjawisk ekonomicznym przy użyciu metod naukowych. Formułuje wnioski, to jasne, ale nie zajmuje się wydawaniem zaleceń, co do tego, w jaki sposób gospodarka powinna być prowadzona. Właśnie to jest główna różnica między tą dziedziną a ekonomią normatywną. Ta druga bowiem, zajmuje się tworzeniem zaleceń dotyczącym tego, w jaki sposób powinno się zmieniać gospodarkę i mechanizmy ekonomiczne, żeby ich działanie było jak najbardziej skuteczne i prowadziło do jak największego rozwoju gospodarczego.