Wpływ globalizacji na powstawanie kryzysów finansowych

Uważa się, że globalizacja rynków finansowych przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania, sprzyja wzrostowi gospodarczemu oraz…

Ekonomia państw zachodu po 1944

Jeszcze podczas drugiej wojny światowej – w roku 1944 przywódcy 44 państw alianckich podczas tzw konferencji…