Ekonomia państw zachodu po 1944

Ekonomia państw zachodu po 1944

Jeszcze podczas drugiej wojny światowej – w roku 1944 przywódcy 44 państw alianckich podczas tzw konferencji w Bretton Woods (miasto w USA) ustalili zasady systemu monetarnego jaki miałby obowiązywać w nowym porządku po wojnie.
Jedną z generalnych zasad miało być oparcie wartości pieniądza na złocie. Dominował pogląd ze to kapitalizm powinien być drogą rozwoju. Jednak już wtedy widoczne były nurty interwencjonizmu państwowego, które z czasem ulegały nasileniu.
Wolny rynek jaki panował po II wojnie światowej w krajach Europy Zachodniej i oczywiście w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Australii a także w Japonii i Hongkongu pozwolił na dynamiczny wzrost gospodarczy i tak naprawdę na największy wzrost dobrobytu w historii. Cechą kapitalizmu jest to że dobrobyt nie jest zarezerwowany tylko dla jednej grupy ludzi tylko może być udziałem każdej osoby. Twoja pozycja zależy od chęci do pracy, zdolności, wiedzy Dlatego dobrobyt powojenny dotykał niemalże całych społeczeństw. Oczywiście był on rozłożony nierównomiernie, tutaj nie działa zasada komunizmu żeby wszystko odgórnie dzielić po równo.

Rzecz jasna każdy kraj miła nieco inna politykę ekonomiczną, USA były po wojnie jednym z najbardziej liberalnych gospodarczo państw, kraje europejskie przejawiały większą skłonność do interwencjonizmu państwowego. Jednak zwiększająca się rola państwa w gospodarce stała się nurtem dotyczącym całego omawianego nas obszaru. Chyba nie ma państwa zachodniej cywilizacji, które by nie stosowało żadnych metod interwencjonizmu.

Po drugiej wojnie wzrastała rola dolara amerykańskiego jako waluty międzynarodowej. Rósł popyt na tą walutę. USA były najpotężniejsze i to dolar jawił się jako najbezpieczniejsza waluta. To oczywiście dawało i daje do tej pory Stanom Zjednoczonym wyjątkową pozycje na ekonomicznej mapie świata.
Ponieważ dolar był przywiązany do złota, nie można było dowolnie go dodrukowywać. Dzięki temu inflacja nie rosła.
Niestety w 1971 roku zlikwidowano parytet złota. Od tego czasu dolar jest dodrukowywany i to w coraz większych ilościach. Jego wartość bardzo zmalała, pojawiła się inflacja.

Z biegiem lat w państwach zachodu coraz bardziej wzrastały następujące tendencje:
socjalizm,
interwencjonizm.