Przejście z renty na emeryturę – jak to działa?

Przejście z renty na emeryturę – jak to działa?

Przejście z renty na emeryturę - jak to działa

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, niezależnie od stażu pracy. Jedynym haczykiem jest fakt, że minimalna emerytura (a więc 1029,80 złotych) gwarantowana jest tylko kobietom z minimum 20 letnim stażem pracy i mężczyznom z minimum 25 letnim stażem pracy. Oczywiście na emeryturę przejść możemy nawet z chociażby 1 rokiem stażu, będzie ona po prostu bardzo niska. Jeśli przez całe nasze życie pracowaliśmy na podstawie umów o pracę, zapewne proces przejścia na emeryturę nie stanowi dla nas żadnej tajemnicy i wiemy doskonale, czego możemy się spodziewać. Więcej pytań może wywoływać przejście z renty na emeryturę. Czy trzeba w tym celu składać jakiś wniosek? Kiedy można przejść na emeryturę z renty i jakie są wtedy warunki przejścia na emeryturę?

Kiedy rencista może liczyć na emeryturę?

Wtedy kiedy wszyscy inni – wraz z nadejściem wieku emerytalnego, a więc wspomnianych już wcześniej 60 lub 65 lat. Nie musimy nawet o tą emeryturę wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wszystkim zajmie się on za nas. Okres emerytalny rozpocznie się od dnia, w którym wchodzimy w powszechny wiek emerytalny, nie musimy więc martwić się, kiedy można przejść na emeryturę i co musimy w tym celu zrobić.

Czy emerytura może być niższa od renty?

Przejście z renty na emeryturę wiązać się może ze sporym stresem o to, czy na tym po prostu nie stracimy. Nie ma jednak powodu do obaw. Co by się nie działo, emerytura nie może być niższa od obecnie pobieranej renty. Nawet jeśli po jej obliczeniu okaże się ona mniejsza, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tak będzie musiał nam ją podnieść co najmniej do równowartości renty. Można więc powiedzieć, że warunki przejścia na emeryturę z renty mogą być w najlepszym wypadku korzystne, a w najgorszym – neutralne. Ponadto, jak już zostało wspomniane, emerytura pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy nie może być niższa niż 1029,80 złotych. Wobec tego jeśli mamy wymagany staż, a nasza renta była niższa niż ta kwota, i tak nie otrzymamy mniej niż te trochę ponad 1000 złotych.

Czy renta zalicza się do obliczania stażu pracy?

Wiele osób zbliżających się do wieku emerytalnego może zadawać sobie pytanie, czy renta liczy się do emerytury. Odpowiedź jest nieco skomplikowana, ale możliwa do wyjaśnienia. Po pierwsze musimy uświadomić sobie, że wyliczając staż pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę trzy typy okresów: okresy składkowe (a więc takie, w których wpłacane były składki na ZUS, czyli na przykład podczas prowadzenia własnej działalności lub pracy na podstawie umowy o pracę), nieskładkowe (w tym właśnie renta) i okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy w nim lub płacenia składek KRUS.

W pierwszej kolejności liczy się okresy składkowe, następnie 1/3 okresów nieskładowych, a w ostateczności także te związane z pracą na roli. Oznacza to, że pracując przez 5 lat na pełen etat, po czym spędzając 10 lat na rencie w jednym momencie życia i jeszcze 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, i w międzyczasie jeszcze odprowadzając przez 5 lat składki KRUS, nasz staż pracy w oczach ZUSu będzie wynosił 15 lat. Nie uprawnia to do najniższej emerytury, wobec czego ZUS weźmie pod uwagę także resztę okresu przebywania na rencie i podniesie nasz staż pracy do 20 lat (dla kobiety) lub 25 lat (dla mężczyzny). Warto zaznaczyć, że jeśli po podliczeniu okresów składkowych, 1/3 okresów nieskładkowych i okresów rolniczych przekroczony zostanie próg stażu dla najniższej emerytury, reszta okresu pobierania renty nie zostanie już do niego wliczona. Jeśli więc pytamy, czy renta liczy się do emerytury – tak, ale tylko w określonych warunkach.

Przejście z renty na emeryturę nie powinno wiązać się z żadnym strachem czy niepewnością, ponieważ warunki przejścia na emeryturę dla rencistów są naprawdę atrakcyjne. Nie ma powodu do obaw, że na tym stracimy, ponieważ przyznana emerytura po prostu nie może być niższa niż wcześniej pobierana renta. Warto wiedzieć dokładnie, jak cały ten proces się rozgrywa, aby później niepotrzebnie się nie denerwować.

Jesteś na emeryturze? Sprawdź warunki – kredyt dla emeryta.