Powody dla których bank może odmówić udzielenia kredytu

Powody dla których bank może odmówić udzielenia kredytu

Przy ubieganiu się o kredyt warunkiem formalnym jest w każdym banku złożenie przez klienta wniosku kredytowego. Na jego podstawie oraz korzystając z dokumentów złożonych przez klienta, analitycy banku obliczają zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy i wydają decyzję. Przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego może być wiele.

Negatywna historia kredytowa

Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła na banki obowiązek kontrolowania historii kredytowania klientów wnioskujących o uzyskanie kredytu, bez względu na jego typ, w bazach Biura Informacji Kredytowej. BIK jest podmiotem gromadzącym informacje o wszystkich kredytobiorcach w Polsce, zaciągających zobowiązania zarówno w polskich bankach, jak i w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. W bazach BIK znajdują się pozytywne i negatywne dane o kredytobiorcach.

Jeśli bank przy weryfikacji wniosku kredytowego klienta zauważy, że ma on negatywną historię kredytowania, w której nie brakuje opóźnień w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, najprawdopodobniej odrzuci wniosek. Podobnie będzie w sytuacji, w której wnioskodawca o kredyt ma problemy lub miał w przeszłości zaległości w opłacaniu rachunków za media czy należności alimentacyjnych. Banki sprawdzą bowiem jego historię nie tylko w BIK, ale i w innych rejestrach dłużników. Każde opóźnienie lub zaniechanie spłacania zobowiązań przez klienta banku zwiększa ryzyko, że  udzielony przez niego kredyt nie będzie spłacany terminowo wraz z naliczanymi odsetkami od zobowiązania.

Zbyt niska zdolność kredytowa

Banki obowiązkowo wyliczają dla osób wnioskujących o kredyty zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego. Wyliczenia opierają na wysokości deklarowanych przez klienta dochodów. Jeśli klient zawyży swoje wynagrodzenie, podwyższy zdolność kredytową, ale bank zawsze może sprawdzić, czy rzeczywiście zarabia on tyle, ile napisał we wniosku. W wielu przypadkach kredytodawca będzie wymagał zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów miesięcznie lub innego dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie określić rzeczywiste dochody wnioskodawcy. Jeśli zdolność do spłaty zobowiązań jest zbyt niska, bank odrzuci wniosek.

Może to być też wynikiem wielu zobowiązań finansowych, które spoczywają na barkach potencjalnego kredytobiorcy. Nie może on zataić powinności utrzymywania dzieci własnych i zaadoptowanych, utrzymania domu lub mieszkania oraz samochodu. Bank posługując się różnymi narzędziami, także w zakresie informatyki i internetu, skontroluje sytuację rodzinną i majątkową klienta.