Ubezpieczenia zdrowotne i na życie

Ubezpieczenia zdrowotne i na życie

Bardzo rzadko tak się zdarza, żeby wszelkie nieszczęścia omijały na wielkim łukiem. Nigdy też nie jesteśmy gotowi by stawiać czoło niespodziewanym wydarzeniom. W takich sytuacjach bardzo pomocna może okazać się wykupiona polisa ubezpieczeniowa. Nie zawsze jednak posiadamy taką polisę. Czy w ogóle warto się ubezpieczać?

Ubezpieczenie zdrowotne

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlegają wszystkie osoby pracujące, emeryci, renciści i ich rodziny. Ubezpieczenie takie zapewnia dostęp do opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak państwowa służba zdrowia jest bardzo obciążona i niewydolna. Trudno się dostać do specjalisty a na niektóre zabiegi trzeba czekać przez wiele miesięcy.
Z tego powodu, wiele osób, aby zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo, decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób zapewniają sobie dostęp do prywatnej służby zdrowia. W zależności od wykupionego pakietu mogą korzystać z usług medycznych o podwyższonym standardzie. Dostęp do wizyt i zabiegów jest również szybszy. Koszt takiego ubezpieczenia waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od wybranego pakietu usług.
Wadą dodatkowego ubezpieczenia jest to, że nie zawsze pamiętamy, jaki wykupiliśmy zakres usług i podczas leczenia możemy zostać zaskoczeni brakiem konkretnego leczenia w naszym pakiecie.

Ubezpieczenie na życie

Innym coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie. Nie jest obowiązkowe, ale wiele osób decyduje się na zakup takiej polisy. Podstawowym zadaniem ubezpieczenia jest ochrona rodziny, kiedy dochodzi do tragedii. Z wypłaconych pieniędzy możemy pokryć koszty pogrzebu, zabezpieczyć przez jakiś czas rodzinne finanse czy pokryć koszty kształcenia dzieci.
Jednak ochrona taka jest zabezpieczeniem nie tylko na wypadek śmierci, ale także pomaga w następstwach nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia w takiej sytuacji stabilność finansową rodziny, pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji.
Pokutuje przekonanie, że firmy ubezpieczeniowe czyhają na nasze pieniądze i finalnie nasi bliscy zostaną oszukani i nie otrzymają żadnych pieniędzy. Są to przypadki marginalne i nie ma dowodów na to, że to celowe działanie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wiele osób twierdzi, że posiadanie ubezpieczenia jest dowodem naszej dojrzałości i troski o najbliższych. Warto się ubezpieczyć, ale należy zrobić to mądrze i dokładnie zapoznać się z różnymi ofertami na rynku.