Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na każdą spółkę może przyjść kiedyś pora, nawet niekoniecznie z powodu słabych wyników finansowych czy trudności z odnalezieniem dla siebie miejsca na rynku, a chociażby z uwagi na wypełnienie planów ustalonych przy jej zakładaniu.

W odpowiedzi na pytanie, jak zlikwidować spółkę z o.o. można byłoby napisać co najmniej jedną, jak nie kilka książek – my natomiast przedstawimy to zagadnienie poniżej w telegraficznym skrócie, aby jedynie zasygnalizować dostępne rozwiązania i kroki, które trzeba podjąć.

Najczęściej spotykane sposoby likwidacji spółki

Mniej doświadczone osoby mogą zakładać, że wszystkie możliwe sposoby i dozwolone przyczyny likwidacji spółki z o.o. znajdziemy w kodeksie spółek handlowych, w rzeczywistości jednak pojawiają się one również w innych aktach prawnych. Tym bardziej firmie przyda się wsparcie wykwalifikowanego prawnika, który wie, gdzie ich szukać i jak spełnić wszystkie postawione przez prawo wymagania formalne, może również doradzić, jakie rozwiązanie będzie miało zastosowanie w danym przypadku.

Najprostsze sposoby na to, jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmują podjęcie przez wspólników spółki uchwały w tym zakresie (niezbędne będzie sporządzenie odpowiedniego aktu notarialnego), a także spełnienie się warunku przewidzianego przez umowę spółki. W tym drugim przypadku może chodzić po prostu o upływ określonego czasu, ale nie tylko – może być też tak, że spółka została stworzona w jakimś konkretnym celu (np. realizacji określonej inwestycji) i po jego wypełnieniu wspólnicy chcą automatycznie pójść w swoje strony.

Należy jednak pamiętać, że od rozpoczęcia procesu likwidacyjnego do faktycznej likwidacji jest daleka droga. O ile założyć spółkę można bardzo szybko, tak likwidacja jej jest bardziej skomplikowana i może zająć nawet kilka miesięcy, zwłaszcza w przypadku firm ze skomplikowaną strukturą majątku i zadłużenia.

W przypadku likwidacji poprzez uchwałę zazwyczaj będzie trzeba przygotować się na takie etapy, jak wybór likwidatora, zgłoszenie faktu likwidacji do KRS-u i publiczne ogłoszenie tego zamiaru, dokonanie czynności likwidacyjnych (m.in. wypełnienie zobowiązań wobec innych podmiotów), podział majątku, stworzenie sprawozdania i wreszcie złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS-u.

Jak jeszcze można zlikwidować spółkę?

Poza powyższymi przyczynami, likwidacja spółki może nastąpić także m.in. z uwagi na ogłoszenie upadłości lub wyrok sądu rejestrowego. Sąd rejestrowy może postanowić o likwidacji choćby z uwagi na niedopełnienie przez spółkę obowiązujących ją formalności, bądź z uwagi na wniesienie przez wspólnika lub członka organu spółki pozwu o likwidację, uzasadnionego m.in. brakiem możliwości wypełnienia przez spółkę jej statutowych celów.