Branie chwilówki przez internet

Branie chwilówki przez internet

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać chwilówkę przez internet

Według obiegowej opinii chwilówki są dostępne dla wszystkich klientów i nie ma żadnych przeszkód aby je uzyskać. Pomimo że pożyczyć pieniądze od instytucji pozabankowej jest dużo łatwiej niż zaciągnąć kredyt banku, nie jest to do końca prawdą.

Nasza wiarygodność finansowa dla tych firm również ma znaczenie, każda z nich ma własny zestaw reguł minimalizujących ryzyko udzielenia pożyczki osobom nierzetelnym i ścisły zestaw oczekiwań wobec przyszłych klientów.
Poza warunkami związanymi naszą wiarygodnością więc tym czy będziemy w stanie spłacić zobowiązanie są też pewne wymagania bardziej prozaiczne umożliwiające sprawne przejście przez procedurę wnioskowania o pożyczkę online jak posiadanie numeru telefon komórkowego czy adresu email.
Te warunki oczywiście różnią się w przypadku każdej firmy jednak możemy zauważyć to pewne podobieństwo.

Firmy pożyczkowe mają wymagania co do miejsce zamieszkania i obywatelstwa klienta. Prawie wszystkie z nich wymagają by osoba która chcę pożyczyć pieniądze legitymowała się polskim obywatelstwem, w wielu przypadkach wymagane jest także miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.
Jednak czasami wystarczy że osoba będzie rezydentem polski, to znaczy będzie mieszkała na terytorium naszego kraju jednak będzie posiadała polskiego obywatelstwa.

Firmy pożyczkowe kierują swoją ofertę do osób określonym wieku. Najczęściej jest tak że osoby poniżej dwudziestego pierwszego roku życia oraz wieku emerytalnym są wykluczone z grona klientów, i mimo że zdarzają się wyjątki, to najczęściej spotykanym przedziałem wiekowym jest 21 – 65 lat.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia pożyczki przez internet jest posiadanie telefonu komórkowego. Będziemy go potrzebowali do potwierdzenia swojej tożsamości, gdyż na podany w formularzu rejestracyjnym numer zostanie wysłany pin który następnie należy wprowadzić do odpowiednich rubryk aby kontynuować proces rejestracji. Jeżeli dana firma wymaga rozmowy telefonicznej z konsultantem również w tym celu zostanie wykorzystany telefon komórkowy, Poza tym na ten numer będą także przychodzić ważne powiadomienia a wielu firmach będziemy mogli złożyć wniosek o pożyczkę SMS-em.

Co oczywiste warunkiem niezbędnym jest posiadanie konta w banku na które zostaną przelane pieniądze w przypadku pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki. To konto posłuży nam także do weryfikacji naszej tożsamości więc nie może być kontem współdzielonym, musi to być nasze osobiste konto, dane właściciela konta obowiązkowo muszą zgadzać się z tymi które wprowadziliśmy formularzu rejestracyjnym

Posiadanie stałego źródła dochodu jest częstym warunkiem otrzymania pożyczki. Firmy chwilówkowe podobnie jak banki przed podjęciem decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu pożyczki dokonują oceny ryzyka. Jednym z najważniejszych czynników pływający na tą ocenę jest nasza płynność finansowa którą można przewidzieć porównując nasze dochody z wysokością naszych miesięcznych zobowiązań. W związku z tym kwestia wysokości naszych zarobków jak i pewność i ich źródła jest dla firm pożyczkowych bardzo istotna, jednak najczęściej zadowolą się naszym oświadczeniem, a w sytuacjach kiedy istnieją wątpliwości co do naszej wiarygodności finansowej firmy mogą zażądać udokumentowania źródła lub wysokości dochodów. Najczęściej wystarczy w takim przypadku wyciąg z konta bankowego potwierdzający regularny wpływ środków ale czasem będzie wymagane zaświadczenie od pracodawcy.

Ważnym czynnikiem wpływającym na naszą wiarygodność finansową jest nasza historia kredytowa oraz nasze bieżące zadłużenie. Pomimo panującego przeświadczenia że pożyczki pozabankowe skierowane są do osób ze złą historią kredytową, firmy te weryfikują swoich klientów pod kątem problemów ze spłatą zobowiązań. Większość firm sprawdza swoich klientów w rejestrach dłużników tak zwanych BIG-ach więc jeżeli ktoś ma niespłacone należności może spodziewać się problemów z przyznaniem chwilówki. Coraz więcej firm pożyczkowych także sprawdza historię kredytową swoich klientów bazie BIK i mimo że praktyka pokazuje że ich podejście jest dużo bardziej liberalne w porównaniu do banków, osoby którym zdarzało się nieterminowe spłacanie zobowiązań mogą napotkać na przeszkody udzielenia pożyczki.