Kredyt inwestycyjny – czy warto z niego skorzystać?

Kredyt inwestycyjny – czy warto z niego skorzystać?

Posiadanie własnej firmy oznacza konieczność dbania o jej rozwój. Firma, która się nie rozwija szybko przestaje być konkurencyjna.  Jej rozwój jest niemożliwy bez różnego rodzaju inwestycji, na które potrzebne są często duże pieniądze. Pojawia się jednak pytanie, skąd je wziąć? Odpowiedź jest prosta: zaciągając kredyt inwestycyjny.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Środki pochodzące z kredytu inwestycyjnego mogą być wydane na zakup wyposażenia, samochodów, maszyn lub urządzeń. Można też przeznaczyć je na zakup nieruchomości lub na ich rozbudowę. Oczywiście wszystko co jest nabywane z kredytu musi służyć działalności firmowej.

Dla kogo jest przeznaczony?

Wielkość firmy nie ma znaczenia, bardziej istotne jest, jak długo firma działa na rynku. Większość banków udziela kredytów inwestycyjnym firmom, które są obecne na rynku co najmniej od roku.

Warunki do jego uzyskania

Aby bank w ogóle zajął się naszym wnioskiem o kredyt musi sporządzić biznesplan i złożyć go wraz z wnioskiem w banku. Biznesplan musi być przygotowany bardzo dobrze, na jego podstawie bank musi nabrać przekonania, że inwestycja ma szanse odnieść powodzenie. W większości banków warunkiem koniecznym jest także posiadanie wkładu własnego. Jego maksymalny poziom wynosi 30%, chociaż są banki, w których wkład własny może być niższy. W tych bankach wystarczy jedynie 20%.

Wypłata kredytu

Kredyt może zostać udzielony w złotówkach lub w walucie obcej. Aby bank wypłacił przyznane środki przedsiębiorca musi założyć specjalny rachunek, na który bank przeleje środki. W zależności od banku może być to jednorazowy przelew lub przelew w ratach.

Raty kredytu

Kredyt spłacany jest w ratach. Przedsiębiorca ma do wyboru:

  • raty miesięczne;
  • kwartalne;
  • półroczne.

Oprocentowanie

W przypadku kredytów inwestycyjnych banki stosują oprocentowanie zmienne. Jego wysokość uzależniona jest od marży banku oraz od stopy WIBOR (dla kredytu w złotówkach) lub LIBOR/EURIBOR – dla kredytu w walucie obcej.

Kredyt inwestycyjny to szansa na rozwinięcie firmy.