Kto może skorzystać z pożyczki gotówkowej?

Kto może skorzystać z pożyczki gotówkowej?

Pożyczki gotówkowej (w przeciwieństwie do kredytów gotówkowych oprocentowanych) udzielają nie tylko banki, ale i osoby prywatne oraz instytucje pośrednictwa finansowego

Opiera się ona na pisemnej umowie zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Ten ostatni pożycza gotówkę na dowolny cel, przy czym deklaruje on jej zwrot na ustalonych wcześniej warunkach, które precyzują m.in wartość oprocentowania zaciągniętej kwoty, termin zwrotu pożyczki gotówkowej oraz jej formę ( pożyczka ratalna bądź jednorazowa).

Z pożyczki gotówkowej może skorzystać  każdy, kto ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 70 lat. Wystarczy, że złoży w banku wypełniony wniosek wraz z  kserem dowodu osobistego oraz zaświadczeniem o zarobkach. Jeśli ubiegający się jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – musi przedstawić wierzycielowi zaświadczenie z informacją nt. średniej zarobków z trzech ostatnich miesięcy. Jeśli  prowadzi własną firmę, prócz podstawowych  dokumentów składa również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych i pokwitowanie ZUSu o wysokości przychodów przedsiębiorstwa w ostatnim kwartale.

Najistotniejszym kryterium  przyznania pożyczki gotówkowej jest zdolność kredyt
owa ubiegającego się, czyli zdatność interesanta do spłaty  w określonym w umowie terminie. Możliwości finansowe dłużnika ocenia bank na podstawie m.in.: wartości miesięcznego dochodu netto na rodzinę, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości stałego obciążenia finansowego w postaci: opłaty czynszowej, gazu, telefonu, energii, kosztów utrzymania (odzież, żywność itp.) czy składek ubezpieczeniowych.

Jeśli bank po przeanalizowaniu zdolności kredytowej klienta, zgodzi się udzielić pożyczki, dłużnik otrzymuje  gotówkę następnego dnia od podpisania umowy. Jeżeli jednak klient zechce wycofać się z umowy – musi w ciągu dziesięciu dni od jej zawarcia złożyć w banku specjalny formularz. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z pożyczki gotówkowej obciążona jest w większości banków dodatkową należnością finansową.
Do kosztów pożyczki gotówkowej  zalicza się nie tylko oprocentowanie, ale i opłaty dodatkowe, które  często przewyższają wartość odsetek.