Niskie koszty hipoteki

Niskie koszty hipoteki

Jeżeli ustalimy, że nasz budżet pozwala nam na zaciągnięcie kredytu, a rzecz, którą chcemy kupić przyczyni się do poprawy jakości naszego życia, wówczas przychodzi czas na rozpoznanie możliwych form pożyczenia pieniędzy. Najtańszą z nich jest pożyczenie pieniędzy od kogoś z rodziny. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to trzeba pamiętać, że zawarcie umowy pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% kwoty pożyczki. Do zapłacenia tego podatku jest zobowiązany ten, kto bierze pożyczkę. Ten, kto jej udziela jest z kolei zobowiązany do zapłacenia 19% podatku od odsetek ustalonych w umowie. W pewnych przypadkach, kiedy pieniądze pożyczają sobie bliscy krewni, pożyczki są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej popularne od pożyczania od rodziny lub znajomych, jest zaciąganie kredytów i pożyczek w instytucjach finansowych. Decydując się na sfinansowanie zakupu pieniędzmi pożyczonymi od banku trzeba się zastanowić, jaki kredy najbardziej odpowiada naszej sytuacji. Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt na coś, co może przez bank zostać przyjęte jako zabezpieczenie (np. samochód), to warto skorzystać z takiej możliwości. Kredyty zabezpieczone są zawsze tańsze od pożyczek gotówkowych.

Dysponując nieruchomością, która nie jest obciążona hipoteką, możemy zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Jest to dobry sposób na finansowanie dużych zakupów. Atutem tej formy pożyczania są stosunkowo niskie koszty. Pożyczki hipoteczne są oprocentowane niżej od zwykłych kredytów konsumpcyjnych, ale nieco wyżej od kredytów hipotecznych. Najdroższymi formami pożyczania pieniędzy są pożyczki gotówkowe oraz zadłużenie na kartach kredytowych. Jest to cena, jaką płacimy za swobodę dysponowania pieniędzmi banku. Planując większy wydatek, za który chcemy zapłacić kartą kredytową, warto sprawdzić, czy bank, który ją wydał, oferuje możliwość rozłożenia dużych zakupów na raty. Z takiej opcji warto korzystać, ponieważ jest ona z reguły tańsza od standardowego zadłużenia na karcie, a poza tym dyscyplinuje nas do regularnych spłat, co w przypadku kart kredytowych jest bardzo ważne.

Niezależnie od tego, na jaką formę kredytu się zdecydujemy o jednym trzeba pamiętać zawsze. Przed podpisaniem umowy musimy się z nią dokładnie zapoznać i poprosić o wyjaśnienie wszelkich naszych wątpliwości. Konkurencja na rynku finansowym sprawia, że często kilka banków będzie skłonnych udzielić nam kredytu. Jeśli zatem ten, do którego się udamy, nie dostarczy nam wszystkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, warto poszukać takiego, którego pracownicy sprawią, że podejmiemy świadomą i odpowiedzialną decyzję finansową.