Obniżka pensji czasami jest możliwa

Obniżka pensji czasami jest możliwa

Pensję można obniżyć

Obniżka pensji może dojść do skutku. Takie sytuacje czasami się zdarzają. Jest to trudna sytuacja dla pracownika, ale można sobie z nią poradzić. Pracodawca może obniżyć pensje pracownikom, jeśli firma ma problemy finansowe. Mogą to być problemy firmy. Wszystko musi być zapisane w regulacjach wewnątrz firmy. Muszą one być skonsultowane ze związkami zawodowymi. Jest to obowiązek pracodawcy, nie może on pominąć związków w tej kwestii.

Niższa pensja po zmianie stanowiska pracy

Pensję można obniżyć, gdy pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko pracy. Na przykład zachorował i nie może już pracować na stanowisku kierowniczym. Wówczas można powierzyć mu inną pracę, niżej wynagradzaną i mniej prestiżową. Jeśli między pracownikami są nierówności płacowe, tzn. jeden pracownik na etacie specjalisty ma niższą pensję to wówczas pensję można obniżyć. Nierówności ujawniane są wtedy, gdy na przykład połączone zostają działy firmy. Jeśli pracownik źle pracuje to można mu obniżyć pensję. Wymiar pensji uzależniony jest od kwalifikacji, ilości oraz jakości wykonanej przez niego pracy. Jeśli pracownik uszkodził maszynę i z tego powodu wystąpił przestój lub konieczna była naprawa to pracownik może nie dostać pensji za ten czas. Pensję można obniżyć z powodu zaliczek, kar oraz rat pożyczek.

Jeśli pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko i jego pensja zostanie obniżona to konieczne jest wypowiedzenie zmieniające. Osoby w wieku przedemerytalnym albo pracownice w ciąży są chronione przed takim wypowiedzeniem. W 2020 roku wiele firm obniżało zarobki z uwagi na trudną sytuację pandemiczną. Jednak była to zmiana na kwartał czy pół roku. Później pensje zazwyczaj wracały do normy, a pracownicy pozostawali w firmie. Nieraz jednak pracownicy rezygnowali z pracy, ponieważ wiedzieli, że znajdą inną pracę lub już mieli ją obiecaną. Obniżka pensji to trudna sprawa. Niewiele osób chce się na nią zgodzić, ale czasami nie ma wyjścia – nie ma innej pracy, a żyć z czegoś trzeba. Wówczas godzi się na obniżkę, ale szuka pracy zleconej, aby dorobić do pensji. Jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Można w międzyczasie szukać innego zatrudnienia lub poczekać aż sytuacja finansowa firmy ulegnie poprawie i zarobki będą wyższe. Takie są możliwości. Jeśli firma ma problemy finansowe to pracownik nie może się nie zgodzić na obniżkę wynagrodzenia. Takie są realia i trzeba je w pełni zaakceptować. Za mniejsze pieniądze trudniej żyć, ale nie ma innego wyjścia niż taką podwyżkę zaakceptować.