Problemy z wnioskiem kredytowym – kredyt gotówkowy

Problemy z wnioskiem kredytowym – kredyt gotówkowy

Jakie problemy spotykamy przy ubieganiu się o kredyt gotówkowe. Które występują najczęściej i powodują, że nasz wniosek jest negatywnie rozpatrzony?

Problemem często spotykanym jest ocena banku inna niż myślał bądź przewidywał kredytobiorca. Jeśli zdolność kredytowa klienta będzie niska a stopień ryzyka dla banku z tytułu udzielenia mu kredytu gotówkowego wysoki, następuje konflikt interesów i trzeba negocjować, albo złożyć kredyt w innym banku.

Często występuje też kwestia nie do końca prawidłowo przygotowanych dokumentów. Urzędnik bankowy, z reguły analityk kredytowy dokładnie przegląda wszystkie dokumenty, czyli zaświadczenia o dochodach, wszelkie dowody wpłat i wypłat, historię kredytową i sprawdza, czy kredytobiorca nie wprowadził go umyślnie bądź nieumyślnie w błąd. Częstym błędem jest zawyżanie na papierze swoich dochodów albo nie zatajenie jakiś zobowiązań finansowych.

Sytuacją często spotykaną jest problem z pracą. Banki biorą pod uwagę charakter zatrudnienia, czyli typ umowy oraz czasami informacje o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Np. pytania na forum osób zainteresowanych kredytem gotówkowym: czy bank rozpatrzy wniosek bez zaświadczenia od pracodawcy. Czy do złożenia wniosku będzie potrzebny jedynie dowód osobisty bez zaświadczenia o zarobkach? Lepiej nie ryzykować i przygotować taki dokument.

Kwestia która może sprawiać problemy to również wiek – kredyty gotówkowe to długoterminowe zobowiązania a co za tym idzie banki ustalają zdolność kredytową w przypadku młodego wieku oraz w przypadku osób starszych, górną granicę wieku i do jakiego wieku kredytobiorca może dokonać spłaty.

Problemem który również pojawia się dosyć często jest niedokonanie wcześniejszej spłaty innego kredytu, albo jeśli gdzieś indziej zaciągnęło się jakiś kredyt, lub w dalszym ciągu spłaca. Najlepiej uregulować takie kwestie zanim zacznie się ubiegać się o nowy kredyt gotówkowy.

Jednak najważniejsza kwestia którą należy zapamiętać jest to, że dla banków najistotniejsza jest zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. To bank decyduje czy jest możliwość terminowej spłaty kredytu gotówkowego czy nie.

Co jest jednym z głównych dochodów banku? Kredyty gotówkowe i hipoteczne. W związku z tym każdy ma swoje ustalenia dotyczące udzielania kredytów gotówkowych a w momencie kiedy nie mamy jednego ustalenia dla wszystkich banków oczywiste jest, że problemy mogą i będą się pojawiać.