Linia kredytowa na otwartym rachunku bankowym.

Linia kredytowa na otwartym rachunku bankowym.

Termin limit kredytowy jest powszechnie używany w przypadku kart kredytowych, jednak można się z nim również spotkać w przypadku linii kredytowych. Maksymalna kwota środków, jaką korzystający z linii kredytowej możemy wybrać, określa się jako tzw. limit kredytowym w rachunku bieżącym. Praktyczna strona tego rozwiązania wygląda w ten sposób, że z pożyczki przypisanej do rachunku, zaczynamy pobierać pieniądze w momencie, gdy skończą się nam własne środki zgromadzone na koncie.

ZASADY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM LINII KREDYTOWEJ NA RACHUNKU BANKOWYM.

Większość osobistych linii kredytowych nie posiada oprocentowania czy zabezpieczenia. Wydaje się jednak, że bardziej opłacalne jest korzystanie z rachunków objętych jakiegoś rodzaju warunkami, takimi jak stopa procentowa czy RRSO. Potwierdza to praktyka linii kredytowych, udzielanych pod zastaw np. domu. Zabezpieczone linie kredytowe, przewidują pożyczkodawcy, prawo do przejęcia aktywów w przypadku braku płatności ze strony osoby, która zdecydowała się na niespłacenie kredytu. Oprocentowanie niezabezpieczonych linii kredytowych jest często wyższe niż oprocentowanie tych, nie objętych jakiegoś rodzaju zabezpieczeniem. Banki zwykle bardzo zwracają uwagę na zdolność oraz ocenę kredytową osoby lub instytucji ubiegającej się o pożyczkę.

ZABEZPIECZENIA ORAZ WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA.

Klient, sprawdzany jest w takiej sytuacji pod kątem dotychczasowej historii spłat oraz swojej wypłacalności. Wtedy z reguły, może oczekiwać, że bank przyzna mu możliwość skorzystania z otwartego rachunku obejmującego limit kredytowy. Niezabezpieczona określoną kwotą linia kredytowa może być nie spłacona przez klienta z powodu porzucenia przez niego obciążonego pożyczką rachunku. Wówczas problem ma bank, który musi znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, odwołując się do przepisów prawa lub dysponując udostępnionymi danymi klienta, oczekiwać na ich zmianę, by móc dochodzić swoich roszczeń. Jednak ze względu na wysokie koszty związane z rozwiązywaniem tego typu sytuacji, banki często decydują się na nieudzielanie linii kredytowej osobom nie sprawdzonym, ponieważ często wiąże się to z tym, że nie posiadają one osobnego funduszu na prowadzenie spraw przed Sądem. Czasem klienci mają słuszne pretensje do instytucji finansowych udzielających pożyczek, że sam limit w postaci kwoty określonej umową o linię kredytową do rachunku bankowego, nie jest wystarczającym zabezpieczeniem mogącym stanowić granicę ich wiarygodności finansowej. Niestety bank ma prawo odmówić udzielania nam pożyczki właściwie bez powoływania się na konkretne przepisy, ponieważ mimo społecznych stereotypów, jego możliwości finansowe również są zwyczajnie ograniczone.

Odnawialna linia kredytowa umożliwia kredytobiorcy wielokrotne pobieranie pieniędzy, do wysokości limitu kredytowego. Linia kredytowa obciążona jest najczęściej opłatą miesięczną i działa na zasadach podobnych do tych, na których skonstruowane są umowy dotyczące kart kredytowych. Natomiast zamknięta linia kredytowa ma z reguły określony termin. Okres ten dzieli się na: okres obciążenia w czasie trwania którego, kredytobiorca pobiera potrzebne mu środki do wysokości określonej przez limit kredytowy i okres spłaty linii kredytowej, wyznaczony najczęściej przez kwotę jego limitu.