Na czym polega linia kredytowa.

Na czym polega linia kredytowa.

Linia kredytowa jest rodzajem kredytu bankowego lub pożyczki udzielanej przez inne instytucje, które nie posiadają praw do posługiwania się nazwą banku, ale dysponują podobnymi narzędziami kredytodawczymi. Są nimi tzw. pożyczkodawcy licencjonowani.

CZYM JEST I MOŻE BYĆ LINIA KREDYTOWA.

Kto może skorzystać z linii kredytowej? Klientem tego rodzaju debetu udzielanego przez bank, może być osoba indywidualna, partner biznesowy, instytucja finansowa lub nawet rząd (poprzez swojego reprezentanta). Linia kredytowa umożliwia odbiorcom, wykorzystanie dostępnych środków finansowych, w momencie gdy akurat są im niezbędnie potrzebne. Zaletą otwartego rachunku z limitem kredytowym jest to, że stale jest on i może być w naszym zasięgu. Zasada “pod ręką”, bywa zbawienna zarówno jeśli chodzi o wygodę dostępu jak i możliwości wykorzystania pieniędzy z udzielonej nam pożyczki.

Formami linii kredytowej są:

  • limit rachunku bieżącego,
  • pożyczka na żądanie,
  • pożyczka celowa,
  • terminowa,
  • dyskontowa,
  • zakup weksli handlowych,
  • tradycyjne, odnawialne konto karty kredytowej ect.

Zawiłe? Niestety trochę tak. Banki, przepisy prawa oraz ekonomia nie stały w tyle w procesie swojego rozwoju, gdy upadały zasady i największe wartości uznawane przez globalne społeczeństwa jeszcze w czasie trwania okresu Milenium. Grożący Europie kryzys ekonomiczny, wywołał eskalację opartą na obronie wartości, ważnych z punktu widzenia społeczeństwa. Pieniądz, jak zawsze odniósł nad nimi zwycięstwo, posługując się polityką “wymieszanych linii”. Słowa upadły, stając się jedynie narzędziem zysku i zarobku.

NA CZYM POLEGA LOAN LINE – “ODDAJ I DAJ” W POLSKIM SYSTEMIE FINANSOWYM.

Odsetki w przypadku użycia linii kredytowej, są naliczane tylko w sytuacji faktycznego wypłacania z niej środków finansowych. Linie kredytowe, mogą podlegać innego rodzaju zabezpieczeniom, takim jak stopa procentowa itp. lub też mogą być od nich całkowicie wolne. Konta z debetem, pracują często w oparciu o rodzaj umów bezterminowych. Co oznacza, że otwarta linia wygasa dopiero wtedy, gdy zdecydujemy się na kompletne zamknięcie rachunku bankowego. Należy pamiętać o ważnej rzeczy, jaką są różnego rodzaju przepisy ogólne, dotyczące instytucji udzielających nam kredytu. W oparciu o inny rodzaj zasad funkcjonują licencjonowani pożyczkodawcy kredytów konsumenckich, a z innymi spotkamy się wybierając pożyczkę w banku. Nie mniej, każda z tych instytucji, ma prawo sprawdzić naszą zdolność kredytową. Pożyczkodawcy licencjonowani, udzielają kredytów przeznaczonych na specjalne cele czy zakupy, bez sprawdzenia tego, czy jesteśmy w stanie spłacić zaciągnięty u nich dług.