Nie jestem w stanie spłacić kredytu – co robić?

Nie jestem w stanie spłacić kredytu – co robić?

Problem związany ze spłatą zobowiązania finansowego dotyka więcej osób, niż nam się wydaje. Wpływa na to wiele kwestii. Natomiast znajdując się w takiej sytuacji najważniejsze jest to, aby wiedzieć, co należy zrobić, aby wyjść z takiego momentu obronną ręką.

Jak postępować w przypadku wystąpienia problemu ze spłatą kredytu?

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której nie będzie w stanie uregulować raty kredytu w pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować, jak do takiej sytuacji doszło. Jest to istotne, ponieważ pomoże nam taka analiza uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Kolejnym krokiem jest utrzymywanie poprawnej relacji z wierzycielem. W związku z tym, jeżeli staliśmy się dłużnikami to najgorszą z możliwych opcji unikanie kontaktu ze strony banku. Bowiem w sytuacji, gdy nie będziemy odbierać telefonów od banku to może nastąpić kilka o wiele gorszych scenariuszy, do których należy zaliczyć:

  • skierowanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej
  • wystawienie zaległości finansowej na internetową giełdę długu
  • cesję wierzytelności
  • wpis do rejestru dłużników
  • popsucie historii kredytowej w bazie Biura Informacji Kredytowej
  • wypowiedzenie umowy z natychmiastowym żądaniem uregulowania zobowiązania finansowego
  • przekazanie sprawy do rozpoznania sądowego’
  • egzekucję komorniczą

Powyżej wymienione aspekty są jedynie ewentualnymi działaniami, które mogą być podjęte przez bank w przypadku braku kontaktu z dłużnikiem. Należy pamiętać, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. W związku z tym istnieje także możliwość ułożenia przez bank nowego harmonogramu spłaty, który będzie stwarzał realną możliwość uregulowania zobowiązania finansowego przez dłużnika. Dla bank o wiele korzystniejsze jest załatwienie sprawy na etapie polubownym, ponieważ niektóre sprawy w sądzie potrafią toczyć się latami, a co za tym idzie – działa pod względem czasowym na niekorzyść instytucji finansowej, u której staliśmy się dłużnikami.

Masz wykupione ubezpieczenie do kredytu?

W sytuacji, gdy kredyt był brany razem z ubezpieczeniem to dłużnik znajduje się lepszej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczenie takie daje ochronę kredytobiorcy w spłacie rat kredytu, gdy nastąpią nieoczekiwane zdarzenia losowe. Do zdarzeń losowych, które obejmuje ubezpieczenie kredytu można zaliczyć między innymi wystąpienie nagłej choroby, która poskutkowała utratą pracy. Ubezpieczenie kredytu zapewnia więc odpowiednie poczucie bezpieczeństwa nie tylko, jeżeli chodzi o kredytobiorcę, ale również kredytodawcę.