Samochód – kredyt czy leasing?

Samochód – kredyt czy leasing?

Leasing jest jedną z najczęstszych form finansowania pojazdów wśród przedsiębiorców, jednak na rynku wciąż nie ma tylu ofert leasingu dla osób prywatnych, co dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Inną formą finansowania pojazdu może być natomiast kredyt samochodowy, który z powodzeniem uzyskają także osoby fizyczne. Jakie są wady i zalety obu rozwiązań?

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki nie różni się znacząco od leasingu dostępnego dla przedsiębiorców. Podstawową cechą leasingu jest fakt, że w trakcie trwania umowy właścicielem pojazdu jest bank lub inny podmiot świadczący usługi leasingu. Pojazd można natomiast wykupić po zakończeniu umowy, choć nie jest to obowiązek. Do standardowych kosztów leasingu należy zaliczyć:

  • wkład własny;
  • raty leasingowe;
  • wartość wykupu, o ile zdecydujemy się wykupić pojazd.

Co warte uwagi, w przypadku leasingu często dysponujemy określonym limitem kilometrów, a po jego przekroczeniu finansujący może naliczyć dodatkowe opłaty z tego tytułu. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub serwisu zobowiązani będziemy do korzystania z autoryzowanych serwisów obsługi pojazdów.

Kredyt samochodowy

W odróżnieniu od leasingu, w przypadku kredytu samochodowego jego właścicielem jest kredytobiorca. Kupiony pojazd stanowi jednak zabezpieczenie kredytu (np. jest na nim ustanowiony zastaw rejestrowy). W przypadku kredytu do kosztów zaliczyć należy:

  • prowizję za udzielenie kredytu;
  • raty kapitałowo-odsetkowe;
  • opłaty za ustanowienie zabezpieczenia, np. zastawu.

W przypadku kredytu kredytobiorcy nie ograniczają żadne limity kilometrów ani obowiązki co do miejsca, w którym będzie wykonywał napraw pojazdu.

Podobieństwa

W obu przypadkach konieczne będzie dokonanie niezbędnych formalności, służących sprawdzeniu zdolności kredytobiorcy/leasingodawcy do spłacania zaciągniętych zobowiązań. W tym celu bank lub leasingodawca przeprowadzi weryfikację klienta w BIK. W obu przypadkach korzystający z pojazdu będzie zobowiązany do zakupu polisy AC. W obu przypadkach istnieje możliwość udostępnienia pojazdu do korzystania osobom trzecim, jednak co istotne – w przypadku leasingu należy upewnić się, czy umowa nie wymaga otrzymania na to zgody leasingodawcy.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy lepszy będzie leasing czy kredyt, gdyż zależy to od preferencji wnioskodawcy oraz aktualnie występujących na rynku ofert. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zebranie ofert od różnych podmiotów celem zweryfikowania, która jest dla nas korzystniejsza. Warto także pamiętać, aby dokładnie przeanalizować, czy dana oferta nie zawiera ukrytych kosztów, które w ostatecznym rozrachunku mogą uczynić z pozoru najlepszą ofertę znacznie mniej atrakcyjną.